Szanowni Pasażerowie linii 845 i 855

W związku z rozpoczęciem przez naszą spółkę od dnia 1 sierpnia 2016 roku obsługi komunikacji autobusowej w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Czernica na terenie Gminy oraz Miasta Wrocław informujemy, że rozpoczęliśmy sprzedaż biletów na linie 845 i 855 z datą ważności od dnia 01.08.2016 roku w punkcie „SALONIK PRASOWY” przy ul. Norwida 28.

Informujemy, że już teraz rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków o wydanie karty elektronicznej do kodowania imiennych biletów okresowych (EM-karty).

WNIOSEK DO POBRANIA (pdf)

Wypełniony wniosek wraz z załączonym zdjęciem prosimy składać w punkcie przy ul. Norwida 28.
Za wydanie karty elektronicznej (EM-karty) pobierana jest kaucja w wysokości 10,00 zł.
Zwrot kaucji następuje po zwróceniu w punkcie sprzedaży lub siedzibie spółki nie uszkodzonej karty elektronicznej (EM-karty).

WAŻNE:

 • Wszystkie imienne bilety okresowe będą kodowane w formie elektronicznej na EM-karcie.
 • Prosimy o zwrócenie uwagi na konieczność zaznaczenia kratki, w celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz złożenie podpisu na wniosku. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub brak podpisu jest równoznaczne z brakiem możliwości wydania karty elektronicznej (EM-karty) i sprzedaży imiennych biletów okresowych.
 • Prosimy o składanie wniosków już teraz (bez względu na okres ważności Państwa dotychczasowego biletu), pozwoli to na wcześniejsze przygotowanie biletu dla Państwa. Wyprodukowana EM-karta będzie oczekiwała w punkcie sprzedaży na zakodowanie odpowiedniego biletu w momencie, kiedy dotychczasowy straci ważność.
 • Czas niezbędny na wyprodukowanie EM-karty wynosi około 3 dni (maksymalnie 5 dni). Złożenie wniosku w momencie zakupu biletu, będzie powodowało konieczność wydania jedynie fiskalnego potwierdzenia zakupu biletu (będzie ono uprawniało do przejazdu komunikacją) i konieczność ponownej Państwa wizyty w punkcie sprzedaży w celu odbioru EM-karty z zakodowanym biletem elektronicznym.
 • W czasie kontroli biletowej EM-karta zastępuje dokument potwierdzający tożsamość osoby posługującej się biletem imiennym, w związku z powyższym prosimy aby dołączane do wniosku zdjęcie było w miarę możliwości aktualne.

Poniżej podajemy informację dotyczące zasad funkcjonowania biletu elektronicznego (EM-karty):

 1. Pasażer zobowiązany jest w czasie przejazdu autobusem posiadać bilet elektroniczny (EM-kartę) wraz z wydrukiem z kasy fiskalnej potwierdzającym zakup biletu. W przypadku zakupu biletu aglomeracyjnego znaczek Gminy Wrocław nanoszony jest na wydruk z kasy fiskalnej.
 2. Kierowca autobusu prowadzi kontrolę biletów okresowych i sprzedaż biletów jednorazowych.
 3. Wejście do autobusu dozwolone jest wyłącznie pierwszymi (przednimi) drzwiami.
  Powyższe nie dotyczy osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób z wózkiem dziecięcym.
 4. Posiadacz biletu elektronicznego (EM-karty) po wejściu do autobusu zobowiązany jest zbliżyć EM-kartę do czytnika znajdującego się w tylnej części bileterki autobusowej, w celu weryfikacji ważności zakodowanego na niej biletu.
 5. Szczegółowe zasady posługiwania się biletem elektronicznym są umieszczone na rewersie EM-karty.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ORGANIZOWANYM PRZEZ GMINĘ CZERNICA

 • Autobusy obsługujące komunikację na liniach 845 i 855 zostały wyposażone w ładowarki USB o następujących parametrach: napięcie: 5 V, prąd maksymalny: 2,5 A
  W każdym autobusie znajdują się minimum dwie ładowarki z podwójnym gniazdem USB.
  Świecąca na niebiesko dioda oznacza, że ładowarka jest gotowa do pracy.
  W celu skorzystania z ładowarki należy posiadać własny przewód USB.
  Przed użyciem zainstalowanych w autobusach ładowarek należy upewnić się, że jej parametry techniczne są odpowiednie dla Państwa urządzenia. Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie ładowarek lub niepożądane skutki ich działania.
 • Autobusy obsługujące komunikację na liniach 845 i 855 zostały wyposażone w routery WiFi umożliwiające korzystanie z zasobów sieciowych w czasie podróży autobusem.
  Na urządzeniach mobilnych należy odnaleźć sieć o nazwie „WiFi DLA Czernicy”
  Przed uzyskaniem dostępu do sieci należy potwierdzić znajomość i akceptację regulaminu sieci.
  Stroną startową sieci jest oficjalna strona internetowa Gminy Czernica.
  Ze względu na fakt, że wprowadzenie WiFi w komunikacji zbiorowej przez naszą spółkę jest przedsięwzięciem nowym, w pierwszych dniach obsługi komunikacji autobusami wyposażonymi w routery WiFi, sieć może działać w trybie testowym lub być wyłączona ze względu na prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa korzystania z sieci lub blokowaniem pewnych zasobów sieciowych.

 

Z poważaniem,

Zarząd Dolnośląskich Linii Autobusowych Sp. z o. o.