Od dnia 20.10.2019 r. zostaną wprowadzone nowe rozkłady jazdy pociągów na stacji kolejowej PKP Czernica Wrocławska. W związku z tym, ulegną zmianie rozkłady jazdy autobusowej komunikacji wewnątrzgminnej.

Dodatkowo mając na uwadze sugestie mieszkańców przesunięciu ulega kurs autobusu linii 845 z Chrząstawy Wlk. do Wrocławia z godz. 7:00 na 6:30. Zmiana ta dotyczy powiększenia rezerwy czasu potrzebnej w godzinach szczytu porannego na podróż w tym kierunku. 
 
Z nowymi rozkładami jazdy można zapoznać się tutaj: