Od dnia 15 grudnia 2019 r. zostaną wprowadzone, po raz kolejny korekty w rozkładzie jazdy pociągów na stacji kolejowej PKP Czernica Wrocławska. W związku z tym, ulegną ponownie zmianie rozkłady jazdy autobusowej komunikacji wewnątrzgminnej na liniach G1, G2, G3.

Ze względu na częste poranne spóźnienia autobusów dowożących na pociąg, czas tych kursów został wydłużony. Mimo to przewoźnik zastrzega, że ze względu na zmieniające się warunki drogowe mogą wystąpić opóźnienia.

Zmianie też ulegną następujące kursy:
a)    na linii nr 855 kurs z Ratowic - pętla do Wrocławia - Norwida o godz. 6:38, współdzielony z G3, będzie od 15 grudnia przesunięty na godz. 6:31.
b)    na linii nr 855 kurs z Wrocławia – Norwida do Ratowic – pętla o godz. 7:40, będzie od 15 grudnia przesunięty na godz. 7:30.
c)    na linii nr 855 kurs z Wojnowic – pętla do Wrocławia - Norwida o godz. 8:23, będzie od 15 grudnia przesunięty na godz. 8:10.

Zmiany na linii nr 855 wymuszone są przez bardzo duży poranny ruch samochodowy w kierunku Wrocławia i kumulujący się czas opóźnienia dojazdu do wyznaczonych przystanków.

Zaistniałe zmiany są niezależne od Gminy Czernica.

Z nowymi rozkładami jazdy można zapoznać się tutaj:

Link do linii G1

Link do linii G2

Link do linii G3

Link do linii 845

Link do linii 855


Link do linii 865

Link do rozkładu jazdy pociągów - stacja kolejowa Czernica Wrocławska