W związku z zawieszeniem funkcjonowania linii 845, 855 i 865 istnieje możliwość zwrotu pieniędzy z niewykorzystanej części biletów okresowych.

W celu uzyskania zwrotu na rachunek bankowy, należy wypełniony wniosek wraz z oryginałem biletu złożyć w punkcie sprzedaży biletów przy ulicy Norwida, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00-15:00. Datą zakończenia ważności biletu będzie data złożenia wniosku w punkcie – dotyczy biletów zintegrowanych z MPK (Aglomeracyjnych). W przypadku Biletów Gminnych datą zakończenia ważności biletu jest dzień 28.03.2020 r (dzień zawieszenia funkcjonowania linii).