Gmina Wrocław od 9 maja 2020 przywróciła standartowe zasady zwrotów biletów okresowych na linie 117, 123, 137, 138, 917, 923, 937, 938, 940, 948 i 958.

W związku z tym zostaje wsztrzmana procedura elektroniczna zwrotów biletów z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych (np. osoby skierowanej na kwaratannę)