Od dnia 15 czerwca 2020 r. zostaną wprowadzone nowe rozkłady jazdy pociągów na stacji kolejowej PKP Czernica Wrocławska. W związku z tym, ulegną zmianie rozkłady jazdy autobusowej komunikacji wewnątrzgminnej.

Na wniosek mieszkańców Gminy Czernica wracających do pracy po okresie przestoju związanego z epidemią coronawirusa wprowadzone zostały również dodatkowe kursy usprawniające dojazd i powrót z pracy oraz kursy zapobiegające przepełnieniom związanym
z limitami osób w autobusach.

Dodano następujące kursy:

- na linii G3 - kursy w dni robocze z pętli Wojnów/Łany o godz. 13:40 i 21:00

- na linii G3 – kurs w dni robocze z Ratowic o godz. 14:30, 18:26 i 21:30

- na linii G3 – obecne kursy w soboty i niedziele z Ratowic o godz. 8:15, 10:20, 12:15, 14:20 i 18:20 obsługiwać będą przystanki w Wojnowicach.

- na linii G3 – kurs w soboty i niedziele z pętli Wojnów/Łany kurs o godz. 21:00 przesuwając jednocześnie kurs z godz. 20:17 na 19:50, obsługujący przystanek Dobrzykowice - Boczna.

- na linii G3 – kurs w soboty i niedziele z Ratowic o godz. 21:31, przesuwając jednocześnie kurs z godz. 20:48 na godz. 20:10.

- na linii G3 – obecny kurs w soboty i niedziele z Ratowic o godz. 06:15 obsługiwać będzie przystanek Jeszkowice-pętla.

- na linii G3 – obecny kurs w soboty i niedziele z pętli Wojnów/Łany o godz. 17:50 obsługiwać będzie przystanek Jeszkowice-pętla.

- na linii G4 - kursy w dni robocze z Chrząstawy Wlk. o godz. 5:50, 12:25 i 20:10.

- na linii G4 - kursy w dni robocze z pętli Wojnów/Łany o godz. 12:04, 13:47 i 19:45.

- na linii G4 – obecny kurs w dni robocze z Chrząstawy Wlk. o godz. 4:45 obsługiwać będzie przystanek Dobrzykowice-Szafirowa

- na linii G4 – obecny kurs w dni robocze z Chrząstawy Wlk. o godz. 4:45 obsługiwać będzie przystanek Dobrzykowice-Szafirowa.