W związku z częściowym dopuszczeniem drogi relacji Miękinia - Klęka informujemy, że od poniedziałku 17 sierpnia2020 r. ulegną zmianie trasa przejazdu oraz rozkład jazdy dla linii 940.
 
Na wniosek Gminy Miękinia zostanie wprowadzona korekta trasy przejazdu:

940
Brzezinka Średzka - Gosławice - Prężyce - Lenartowice - Księginice - Białków - Klęka (przystanki awaryjne) – Łącznik Aglomeracyjny A4-S5 (tzw. Obwodnica Miękini) - Miękinia (pętla)Miękinia - stacja PKP - Miękinia (pętla) - Mrozów - Wojnowice - Wilkostów - Czerna

Czerna - Wilkostów - Wojnowice - Mrozów - Miękinia (pętla) - Miękinia - stacja PKP - Miękinia (pętla)  - Klęka (przystanki awaryjne) - Białków - Księginice - Lenartowice - Prężyce - Gosławice - Brzezinka Średzka