W związku z Dniem bez Samochodu obchodzonego 22 września w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu wszyscy, pasażerowie korzystają z komunikacji:

800, 810, 820, 860, 870 (Siechnice -> Wrocław)

817, 827, 837, 847, 857 (Smolec -> Wrocław)

845, 855 (Czernica -> Wrocław)

117, 123, 137, 138 (Komunikacja Miejska Wrocławia)

917, 923, 937, 938, 940, 948, 958 (Miękinia -> Wrocław)

908, 930 (Psary/Szymanów/Krzyżanowice -> Wrocław)

Korzystają z komunikacji zbiorowej na całej długości trasy ZA DARMO

Pasażerowie posiadający bilety okresowe w ramach których występuje 22 września jako dzień ważności biletu nie przysługuje prawo do wydłużenia lub rekompensaty