Zgodnie z wytycznymi Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia w porozumieniu z Gminą Miękinia od 12.12.2020 r.  nastąpią korekty w kursowaniu na liniach 117, 138, 917, 938 i 940,

Linia 117 i 917 po godzinie 14:00 wszystkie odjazdy z Leśnicy w kierunku Ratynia/ Jerzmanowa / Gałowa zostają opóźnione o 5 minut w dni robocze
Linia 138 pierwszy kurs z ŻAR zostaje przyspieszony o 3 na godz. 5:57 w soboty
Linia 938 pierwszy kurs z LUTYNI zostaje przyspieszony o 3 minuty na 6:17 w soboty
Linia 940 korekta o 15-20 minut wszytkach kursów na linii w dni robocze.