Informujemy o zmianie ceny biletu aglomeracyjnego

Od 1 stycznia 2021 r. w związku z przyjęciem uchwały przez Radę Miejską Wrocławia nr XXV/670/20 z dnia 23 lipca 2020 r. bilety okresowe 30-dniowe aglomeracyjne zakupione od dnia 1 stycznia 2021 r. na linie 8xx i komunikacje miejską Wrocławia będą kosztować:

Bilet Normalny 164 zł


Bilet Ulgowy 82 zł

Bilety okresowe 30-dniowe aglomeracyjne zakupione przed 31 grudnia zachowują ważność do końca okresu ważności, bez konieczności dokonywania dopłat.

Opłaty za przejazd komunikacją publiczną na obszarze gminy Siechnice nie ulegają zmianie.