KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego w autobusach Dolnośląskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego są Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław717828131, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.dla.com.pl, NIP 8992260061, REGON 932024418, wpisany do KRS pod numerem 0000027194 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wypełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s..1) informujemy, że:

1)      wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować przez  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby;

2)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestrowania obrazu zdarzeń we wnętrzach autobusów Dolnośląskich Linii Autobusowych Sp. z o.o., a w niektórych autobusach także rejestrowania obrazu zdarzeń przed autobusem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w przestrzeni pasażerskiej, zapewnienia możliwości rozpatrywania skarg i reklamacji, zapewnienia możliwości identyfikacji i ustalenia przyczyn wypadków komunikacyjnych oraz ustalenia sprawców czynów niedozwolonych;

3)      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. f  (RODO) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią;

4)      Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

5)      Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)      Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż
3 miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

7)      przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)       udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.