W związku z zapowiadaną wcześniej zmianą rozkładu jazdy Kolei Dolnośląskich, z dniem 3.09.2018 r. korekcie ulegają rozkłady jazdy autobusów komunikacji gminnej.
Nowe rozkłady jazdy autobusów na liniach: 845 i 855 oraz 865.
Nowe rozkłady jazdy autobusów na liniach: G1-G6.
Nowe rozkłady jazdy pociągów Kolei Dolnośląskich TUTAJ Z przyczyn związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1930D w Nadolicach Wielkich i wprowadzoną od dnia 3.09.2018 r. tymczasową organizacją ruchu, autobusy komunikacji gminnej (845, 865, G2 i G3) będą omijały objazdem ulicę Wrocławską, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1535D (droga na Miłoszyce) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1928D (droga na Wojnowice). Przystanek „Chrząstawa Mała - skrzyżowanie” ulega tymczasowemu zawieszeniu. Przystanek „Nadolice Wielkie - przejazd” zostanie przeniesiony przed skrzyżowanie.

Na wniosek pasażerów, na tarasie linii 845, 855 i 865, zostają wprowadzone odpowiednio nowe przystanki we Wrocławiu:
- 8 Maja przy ul. Mickiewicza, skrzyżowanie z ul. Różyckiego,
- Kolumba przy ul. Swojczyckiej,
- Mikołowska, Zagrodnicza, Kmieca i Strumykowa przy ul. Strachocińskiej.