W związku z wnioskami mieszkańców Brzeziny przy akceptacji zmian przez Gminę Miękinia, od 2 lutego zostaną wprowadzone korekty w rozkładzie jazdy linii 923 w dni robocze:

- przyspieszenie o 3 minuty kursu o godzinie 4:48 z Brzeziny do Leśnicy na godzinę 4:45,

- opóźnienie o 15 minut kursu o godzinie 14:30 z pętli Leśnica do Brzeziny na godzinę 14:45,

- opóźnienie o 15 minut kursu o godzinie 14:58 z pętli Brzezina do Leśnicy na godzinę 15:13,

- skrócenie kursu do Wilkszyna, który odjeżdża z pętli Leśnica o godzinie 18:00,

- wydłużenie kursu do Brzeziny, który odjeżdża z pętli Leśnica o godzinie 18:30,

- uruchomienie dodatkowego kursu z Brzeziny, który będzie odjeżdżać o godzinie 18:58,