Aktualności

Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

informuje o organizacji komunikacji autobusowej

w okresie długiego czerwcowego weekendu (Boże Ciało),

w dniach: 11 - 14.06.2020 r.

11.VI.2020 r.

(Boże Ciało)

Linie autobusowe 800, 810 i 820 będą kursować wg niedzielnych rozkładów jazdy

12.VI.2020 r.

(piątek)

Linie autobusowe 800, 810, 820 i 860 będą kursować wg sobotnich rozkładów jazdy

13.VI.2020 r.

(sobota)

Linie autobusowe 800, 810, 820 i 860 będą kursować wg sobotnich rozkładów jazdy

14.VI.2020 r.

(niedziela)

 Linie autobusowe 800, 810 i 820 będą kursować wg niedzielnych rozkładów jazdy

 

Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

informuje o organizacji komunikacji autobusowej

w okresie długiego Czerwcowego weekendu (Boże Ciało),

w dniach: 11 - 13.06.2020 r.

11.VI.2020 r.

(Boże Ciało)

Linie autobusowe G3 i G4 będą kursować wg sobotnio-niedzielnych rozkładów jazdy

12.VI.2020 r.

(piątek)

  Linie autobusowe G1, G2, G3 i G4 będą kursować wg ROBOCZYCH rozkładów jazdy

13.VI.2020 r.

(sobota)

 Linie autobusowe G3 i G4 będą kursować wg sobotnio-niedzielnych rozkładów jazdy

14.VI.2020 r.

(niedziela)

  Linie autobusowe G3 i G4 będą kursować wg sobotnio-niedzielnych rozkładów jazdy

Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

informuje o organizacji komunikacji autobusowej

w okresie długiego Czerwcowego weekendu (Boże Ciało),

w dniach: 11 - 14.06.2020 r.

11.VI.2020 r.

(Boże Ciało)

Linie autobusowe 827, 837, 847 i 857 będą kursować wg sobotnio-niedzielnych rozkładów jazdy

12.VI.2020 r.

(piątek)

Linie autobusowe 827, 837, 847 i 857 będą kursować wg sobotnio-niedzielnych rozkładów jazdy

13.VI.2020 r.

(sobota)

 Linie autobusowe 827, 837, 847 i 857 będą kursować wg sobotnio-niedzielnych rozkładów jazdy

14.VI.2020 r.

(niedziela)

  Linie autobusowe 827, 837, 847 i 857 będą kursować wg sobotnio-niedzielnych rozkładów jazdy

 

Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

informuje o organizacji komunikacji autobusowej

w okresie długiego Czerwcowego weekendu (Boże Ciało),

w dniach: 11-14.06.2020 r.

11.VI.2020 r.

(Boże Ciało)

Linie autobusowe 117, 123, 137, 138, 917, 923 i 938 będą kursować wg niedzielnych rozkładów jazdy

12.VI.2020 r.

(piątek)

Linie autobusowe 117, 123, 137, 138, 917, 923, 938, 940, 948958 będą kursować wg ROBOCZYCH rozkładów jazdy

13.VI.2020 r.

(sobota)

Linie autobusowe 117, 123, 137, 138, 917, 923 i 938 będą kursować wg sobotnich rozkładów jazdy

14.VI.2020 r.

(niedziela)

  Linie autobusowe 117, 123, 137, 138, 917, 923 i 938 będą kursować wg niedzielnych rozkładów jazdy

 

W związku ze stopniowym znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem epidemii, zwiększa się ilość pasażerów korzystających z autobusów komunikacji gminnej. Jednocześnie pozostają ograniczenia rządowe, na które nie mamy wpływu, a które są związane z maksymalną ilością osób w autobusie. Stwarza to problemy z zagwarantowaniem Państwu odpowiedniej ilości miejsc siedzących w autobusach i bezpiecznego, zgodnego z zaleceniami służb sanitarnych, przewozu. Obserwujemy sytuacje przepełnień na porannych kursach w stronę Wojnowa. Aby uniknąć takich sytuacji, od dnia 11 maja 2020 r. przewoźnik uruchamia swój rezerwowy tabor do obsługi podróżnych, wyznaczając dodatkowe połączenie oraz dokonując korekt na już istniejących połączeniach.

 

Od dnia 11 maja 2020 r. (poniedziałek) wprowadzone zostają następujące zmiany w kursowaniu autobusów:

na linii G3, w dni robocze, przesunięciu ulega godzina kursowania autobusu z Wojnowa: z godz. 22:00 na godz. 22:40. W uzupełnieniu autobus obsłuży przystanek Dobrzykowice-Boczna omijając Kamieniec Wr.-Łany i dalej bez zmian.

na linii G3, w dni wolne, przedłużeniu ulega kurs autobusu z Wojnowa do Ratowic o godz. 23:15. Po zmianie autobus będzie kursował na trasie Wojnów - Dobrzykowice-Boczna – Kamieniec Wr.- Gajków – Jeszkowice – Czernica – Ratowice – Wojnowice kościół – Chrząstawa Wlk. – Chrząstawa Mł. – Nadolice Wlk. – Nadolice Mł. – Dobrzykowice – Wojnów pętla.  

na linii G4, w dni robocze, dodany zostaje dodatkowy kurs z Chrząstawy Wlk. do Wojnowa o godz. 4:50. Autobus obsłuży następujące przystanki: Chrząstawa Wlk. – Chrząstawa Mł. – Nadolice Wlk. - Nadolice Mł. – Krzyków-osiedle – Dobrzykowice – Wojnów pętla.

na linii G4, w dni robocze, kurs z Chrząstawy Wlk. do Wojnowa o godz. 4:45 zmienia trasę i będzie kursował: Chrząstawa Wlk. – Chrząstawa Mł. – Nadolice Wlk. - Nadolice Mł. – Krzyków-Główna – Dobrzykowice-cmentarz – Dobrzykowice - Wojnów pętla.

 

UWAGA!!! Prosimy podróżnych korzystających w godzinach wczesno - porannych z autobusów na linii G4 o przestrzeganie przepisów związanych z limitem miejsc i korzystanie z trzech kursów w stronę Wojnowa, które zostały dla Państwa przygotowane, o godz. 4:45, 4:50 i 5:00.

Z nowymi rozkładami jazdy można zapoznać się poniżej.

Rozkłady jazdy G1 i G2 pozostają bez zmian.