Aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego w autobusach Dolnośląskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego są Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław717828131, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.dla.com.pl, NIP 8992260061, REGON 932024418, wpisany do KRS pod numerem 0000027194 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wypełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s..1) informujemy, że:

1)      wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować przez  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby;

2)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestrowania obrazu zdarzeń we wnętrzach autobusów Dolnośląskich Linii Autobusowych Sp. z o.o., a w niektórych autobusach także rejestrowania obrazu zdarzeń przed autobusem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w przestrzeni pasażerskiej, zapewnienia możliwości rozpatrywania skarg i reklamacji, zapewnienia możliwości identyfikacji i ustalenia przyczyn wypadków komunikacyjnych oraz ustalenia sprawców czynów niedozwolonych;

3)      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. f  (RODO) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią;

4)      Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

5)      Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)      Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż
3 miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

7)      przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)       udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Ulica Krakowska została zamknięta dla ruchu samochodów z powodu znalezienia niewybuch.

W związku z tym autobusy linii 900L, 900P i 901 kurują objazdem od ul. Kościuszki przez ul. Pułaskiego, Dyrekcyjną, Gajową, Glinianą, Hubską, Bardzką, Armii Krajowej do ul. Krakowskiej na wysokości Parku Wschodniego.
 
Omijane są przystanki: Świstackiego, Na Niskich Łąkach i Krakowska Centrum Handlowe
 
Jednocześnie w związku z objazdem oraz tworzącymi się zatorami drogowymi na trasie objazdowej wystąpią opóźnienia w kursowaniu linii 900L, 900P, 901 i 910
 
ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA KOMUNIKACYJNE PRZEPRASZAMY

W poniedziałek, 14 maja, ulicami miasta przejdzie Wrocławski Pochód Juwenaliowy. W tym roku studenci wszystkich uczelni wyższych przejdą z placu Wolności na teren Politechniki Wrocławskiej. Utrudnienia rozpoczną się ok. godz. 10.00.

Wydarzenie rozpoczyna się na placu Wolności przy Narodowym Forum Muzyki o godz. 10.00. O godz. 11.25 pochód wyrusza w stronę ulicy Kazimierza Wielkiego, następnie – przez plac Dominikański, plac Społeczny, most Grunwaldzki – dotrze na teren Politechniki Wrocławskiej. Zakończenie pochodu planowane jest na godzinę 13.30, jednak utrudnienia w ruchu drogowym mogą potrwać do 14.20.

Organizatorzy dokładają wszelkich starań, aby porządek na wskazanej trasie został przywrócony niezwłocznie po zakończeniu pochodu.

Utrudnienia w ruchu

Z powodu przemarszu zaplanowano zamknięcie pasów ruchu ulicy Kazimierza Wielkiego, do wjazdu na pl. Wolności, ul. Oławskiej, ul. Romualda Traugutta, pl. Społecznego i pl. Powstańców Warszawy, które to zostaną w całości zamknięte, most Grunwaldzki, który zostanie w całości wyłączony z ruchu oraz pl. Grunwaldzki od mostu Grunwaldzkiego do ronda Reagana.

Z utrudnieniami muszą liczyć się również pasażerowie komunikacji miejskiej. Z powodu pochodu zamknięte zostaną również linie tramwajowe jadące wzdłuż trasy.

Utrudnienia dotyczą linii 845, 855, 900L, 900P, 901, 910 oraz pracownicze 3M-1 i 3M-2, a opóźnienia sięgają nawet 90 minut i mogą potrwać do późnych godzin popołudniowych

Za powstałe utrudnienia komunikacyjne przepraszamy

W związku z likwidacją z dniem 12 maja 2018 r. komercyjnej linii autobusowej 505, Wójt Gminy Czernica podjął decyzję o uruchomieniu trzeciej gminnej linii autobusowej o numerze 865. Autobusy na tej linii będą kursowały od dnia 14 maja 2018 r. w każdy dzień tygodnia na trasie: Chrząstawa Wielka - Nadolice - Dobrzykowice - Wrocław Kromera. 

Szczegółowy przebieg trasy prezentuje poniższa mapa:


                                                                     

Rozkład jazdy znajduje się do pobrania: TUTAJ.


Zasady korzystania z autobusów 865 są takie same jak na pozostałych liniach gminnych, tj. 845 i 855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA PASAŻEROWIE!

 

Dolnośląskie Linie Autobusowe informują że

od dnia 12 maja 2018 r. (sobota)

linia: 505

 

 

ULEGA  LIKWIDACJI

 

 ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA KOMUNIKACYJNE PRZEPRASZAMY