Aktualności

Zmiany w kursowaniu autobusów linii 845, 855, 900L, 900P, 901 i 910 oraz pracowniczych 3M-1 (Dworcowa) i 3M-2 (Dw. Świebodzki) podczas 6.PKO Nocnego Półmaratonu w dniu 16 czerwca 2018 roku we Wrocławiu.

UWAGA !!!

Po godzinie 20 mogą wystąpić opóźnienia w realizacji kursów

Mapy trasy w dużym rozmiarze - JPG

Linia 845

(kurs o godzinie 22:25 z Chrząstawy Wlk

Kursuje w skróconej relacji do ul. Mickiewicza (omija przystanki Kliniki i pl. Grunwaldzki/Norwida)

 

Linia 855

(kurs o godzinie 23:00 z pl. Grunwaldzkiego

Zaczyna od przystanku Mickiewicza (odj. 23:10) nie obsługuje przystanków pl. Grunwaldzki/Norwida i Kliniki

 

 

Linia 900L

(kurs o godzinie 22:10 z Galerii Dominikańskiej)

Dworzec Autobusowy (zatoka dla autobusu linii 122 przy ulicy Suchej) – Sucha – Borowska – Peronowa – Piłsudskiego – Małachowskiego – Pułaskiego – Dyrekcyjna - Gajowa – Gliniana – Hubska – Bardzka – Buforowa – Lamowice – Żerniki Wrocławskie – Smardzów – Święta Katarzyna – Siechnice Osiedle

 

Linia 900L

(kurs o godzinie 20:51 i 23:06 z Siechnic Osiedla)

Siechnice Osiedle – Radwanice – Opolska – Krakowska – Kościuszki – Komuny Paryskiej – Podwale – Dworcowa (przystanek przy ulicy Kościuszki)

 

Linia 900P

(kurs o godzinie 22:35 z Galerii Dominikańskiej)

Dworcowa (przystanek przy ulicy Kościuszki) – Kościuszki – Krakowska – Opolska – Radwanice – Siechnice Osiedle

 

Linia 900P

(kurs o godzinie 20:18, 21:18 i 23:06 z Siechnic Osiedla)

Siechnice Osiedle – Święta Katarzyna – Smardzów – Żerniki Wrocławskie - Buforowa – Bardzka – Hubska – Gliniana – Gajowa – Sucha – Dworzec Autobusowy (zatoka dla autobusu linii 122 przy ulicy Suchej)

 

Linia 901

(kurs o godzinie 21:29 i 23:44 z Galerii Dominikańskiej)

Dworcowa (przystanek przy ulicy Kościuszki) - Kościuszki – Krakowska – Opolska – Radwanice – Siechnice Osiedle

 

Linia 901

(kurs o godzinie 21:57 z Siechnic Osiedla)

Siechnice Osiedle – Radwanice - Opolska – Krakowska – Kościuszki – Komuny Paryskiej – Podwale – Dworcowa – Kościuszki – Dworcowa (przystanek przy ulicy Kościuszki)

 

Linia 910

(kurs o godzinie 21:40 i 23:00 z Galerii Dominikańskiej)

Dworzec Autobusowy (zatoka dla autobusu linii 122 przy ulicy Suchej) – Sucha – Borowska – Peronowa – Piłsudskiego – Małachowskiego – Pułaskiego – Dyrekcyjna – Gajowa – Gliniana – Hubska – Bardzka – Buforowa – Lamowice – Żerniki Wrocławskie (Święta Katarzyna)

 

Linia 910

(kurs o godzinie 21:06 z Żernik Wrocławskich i 22:17 ze Świętej Katarzyny)

(Święta Katarzyna) Żerniki Wrocławskie – Buforowa – Bardzka – Hubska – Gliniana – Gajowa – Sucha – Dworzec Autobusowy (zatoka dla autobusu linii 122 przy ulicy Suchej)

 

Linia pracownicza 3M-1 (Dworcowa) o 3M-2 (Świebodzki)

(pojedzie połączony kurs)

3M Kowalska (odj. 22:15) – Kowalska – Działdowska – Kwidzyńska – Brucknera – Krzywoustego – Kromera - Wyszyńskiego - Sienkiewicza - pl. Bema - Drobnera - most Uniwersytecki - Grodzka - Nowy Świat - Św. Mikołaja - pl. Jana Pawła II - Podwale - Świdnicka - Kościuszki - Dworcowa

 

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA KOMUNIKACYJNE PRZEPRASZAMY

Z dniem 11 czerwca 2018 r. nastąpi korekta rozkładów jazdy autobusowej komunikacji gminnej 845, 855 i G1-G6. Spowodowana jest ona, zapowiadaną wcześniej, zmianą rozkładu jazdy pociągów Kolei Dolnośląskich, a także oddaniem w całości do ruchu remontowanego odcinka drogi wojewódzkiej DW455 w Kamieńcu Wrocławskim.

Uwaga! W dniach od 31 maja do 3 czerwca 2018 r. autobus linii 865 nie będzie kursował z przyczyn niezależnych od Przewoźnika.

Szanowni Państwo,

z dniem 28 maja 2018 r. autobusy komunikacji wewnątrzgminnej G2, G3, G5 i G6 z powrotem będą dojeżdżały do pętli na Wojnowie. Autobusy G2 i G3 wracają na swoją dotychczasową trasę. Natomiast autobusy G5 i G6 będą kursowały do pętli na Wojnowie przez Dobrzykowice. Przywrócenie starej trasy autobusów G5 i G6 (tj. przez Kamieniec Wrocławski – Łany) nastąpi po zakończeniu remontu drogi wojewódzkiej nr 455. Szerzej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

Wójt Gminy Czernica

 

 

 

Kliknij TUTAJ aby POBRAĆ SCHEMAT KOMUNIKACJI

Rozkłady jazdy od 28 maja 2018 r. do 9 czerwca 2018 r.:

LINIA: G1
RELACJA: CHRZĄSTAWA WIELKA - CZERNICA STACJA KOLEJOWA; przez: Chrząstawa Mała, Wojnowice, Jeszkowice
LINIA: G4
RELACJA: CZERNICA STACJA KOLEJOWA - CHRZĄSTAWA WIELKA, przez: Jeszkowice, Wojnowice, Chrząstawę Małą

LINIA: G2 

RELACJA: CZERNICA URZĄD GMINY - WOJNÓW (PĘTLA); przez: Wojnowice, Chrząstawę Małą, Nadolice Wielkie, Nadolice Małe, Krzyków, Dobrzykowice
LINIA: G3
RELACJA: WOJNÓW (PĘTLA) - CZERNICA STACJA KOLEJOWA; przez: Dobrzykowice, Krzyków, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie, Wojnowice (pętla)

LINIA G5
RELACJA: RATOWICE - WOJNÓW (PĘTLA) przez, CZERNICA UG (PKP), Jeszkowice, Gajków, Kamieniec Wrocławski

LINIA G6 
RELACJA: RATOWICE - WOJNÓW (PĘTLA) przez, CZERNICA UG (PKP), Jeszkowice, Gajków, Kamieniec Wrocławski

Uwaga!
Autobusy komunikacji wewnątrzgminnej kursują wyłącznie w dni robocze.
Rozkłady jazdy autobusów komunikacji wewnątrzgminnej dopasowane są do rozkładów jazdy pociągów Kolei Dolnośląskich na stacji PKP Czernica Wrocławska. W przypadku opóźnienia pociągu powrotnego z Wrocławia, autobusy będą oczekiwały na pasażerów, stąd godziny odjazdu mogą ulec niewielkim zmianom.  Aktualny rozkład jazdy pociągów Kolei Dolnośląskich będzie obowiązywał do 9.06.2018 r. Kolejne zmiany rozkładu jazdy pociągów planowane są przez przewoźnika kolejowego na następujące okresy:
- 10.06.2018 r. – 01.09.2018 r.,
- 02.09.2018 r. – 20.10.2018 r.,
- 21.10.2018 r. – 08.12.2018 r.,
- 09.12.2018 r. – 09.03.2019 r.
W ślad za zmianami w rozkładach jazdy pociągów, będą następowały zmiany w rozkładach jazdy autobusów komunikacji wewnątrzgminnej. 

Informacja:

Dolnośląskie Linie Autobusowe
tel. 71 394 33 35

Dyspozytor :
tel. 508 627 738
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Urząd Gminy Czernica:

tel. 71 726 57 00
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego w autobusach Dolnośląskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego są Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław717828131, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.dla.com.pl, NIP 8992260061, REGON 932024418, wpisany do KRS pod numerem 0000027194 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wypełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s..1) informujemy, że:

1)      wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować przez  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby;

2)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestrowania obrazu zdarzeń we wnętrzach autobusów Dolnośląskich Linii Autobusowych Sp. z o.o., a w niektórych autobusach także rejestrowania obrazu zdarzeń przed autobusem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w przestrzeni pasażerskiej, zapewnienia możliwości rozpatrywania skarg i reklamacji, zapewnienia możliwości identyfikacji i ustalenia przyczyn wypadków komunikacyjnych oraz ustalenia sprawców czynów niedozwolonych;

3)      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. f  (RODO) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią;

4)      Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

5)      Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)      Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż
3 miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

7)      przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)       udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.