Aktualności

Od 11 marca 2020 roku (środa), w związku z budową węzła przesiadkowego przy stacji Św. Katarzyna, wprowadzone zostają zmiany w trasie przejazdu linii autobusowej 870 polegające na skróceniu jej do przystanku Św. Katarzyna (przy ZOZ). W kierunku Tarnogaju kursy rozpoczną się od przystanku Św. Katarzyna (przy stawie)

Natomiast wybrane kursy linii 860 także będą kursowały w skróconej relacji do Św. Katarzyna (przy ZOZ) zamiast do stacji Św. Katarzyna, kursy z GAJ do Siechnic Osiedla i Żernik Wrocławskich o z powrotem kursują bez zmian.

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA KOMUNIKACYJNE PRZEPRASZAMY.

Z przyczyn technicznych Zarząd Kolei Dolnośląskich podjął decyzję o zawieszeniu funkcjonowania Biura Obsługi Klienta Kolei Dolnośląskich m.in. znajdującego się na dworcu kolejowym stacji Wrocław Główny.

W związku wstrzymaniem pracy w/w punktu w konsekwencji brak jest możliwości prowadzenia sprzedaży biletów okresowych na linie 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860 i 870 łączących Gminę Siechnice z miastem Wrocław w tym biletów aglomeracyjnych na komunikacje miejską Wrocławia.

Od dnia 10.03.2020 r. jedynym punktem sprzedaży biletów okresowych na w/w linie jest "sklep Kredka" zlokalizowanych przy ul. Kościelnej 2 (obok paczkomatu InPost).

Bilety okresowe ważne tylko w autobusach Siechnickiej Komunikacji Autobusowej można nabyć w biletomatach znajdujących się w autobusach oraz aplikację SkyCash.

W związku z wnioskami pasażerów w uzgodnieniu z Gminą Kąty Wrocławskie od dnia 1 marca 2020 r. (niedziela)w dni robocze zostanie wprowadzona następująca korekta w rozkładach jazdy:

Kurs linii 857 z godziny 6:13 (Fiołkowa) zostanie przyśpieszony na godzinę 6:05. tj o 8 minut wcześniej.
Wydział Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia na wnioski pasażerów linii 123 od dnia 8 lutego 2020 r. zlecił wprowadzone następujących zmian w rozkładzie jazdy ww. linii w dni robocze, soboty oraz niedziele:
  • uruchomienie dodatkowego kursu linii 123 o godzinie 23:25 z pętli przy Stadionie Wrocław (Królewiecka) do pętli w Leśnicy (przesiadka z kursu linii 31 - przyjazd o godz. 23:19 na Stadion Wrocław (Królewiecka)

Od dnia 15 grudnia 2019 r. zostaną wprowadzone, po raz kolejny korekty w rozkładzie jazdy pociągów na stacji kolejowej PKP Czernica Wrocławska. W związku z tym, ulegną ponownie zmianie rozkłady jazdy autobusowej komunikacji wewnątrzgminnej na liniach G1, G2, G3.

Ze względu na częste poranne spóźnienia autobusów dowożących na pociąg, czas tych kursów został wydłużony. Mimo to przewoźnik zastrzega, że ze względu na zmieniające się warunki drogowe mogą wystąpić opóźnienia.

Zmianie też ulegną następujące kursy:
a)    na linii nr 855 kurs z Ratowic - pętla do Wrocławia - Norwida o godz. 6:38, współdzielony z G3, będzie od 15 grudnia przesunięty na godz. 6:31.
b)    na linii nr 855 kurs z Wrocławia – Norwida do Ratowic – pętla o godz. 7:40, będzie od 15 grudnia przesunięty na godz. 7:30.
c)    na linii nr 855 kurs z Wojnowic – pętla do Wrocławia - Norwida o godz. 8:23, będzie od 15 grudnia przesunięty na godz. 8:10.

Zmiany na linii nr 855 wymuszone są przez bardzo duży poranny ruch samochodowy w kierunku Wrocławia i kumulujący się czas opóźnienia dojazdu do wyznaczonych przystanków.

Zaistniałe zmiany są niezależne od Gminy Czernica.

Z nowymi rozkładami jazdy można zapoznać się tutaj:

Link do linii G1

Link do linii G2

Link do linii G3

Link do linii 845

Link do linii 855


Link do linii 865

Link do rozkładu jazdy pociągów - stacja kolejowa Czernica Wrocławska