CZERNICA – Zmiana ceny biletu zintegrowanego z MPK Wrocław

Informujemy o zmianie ceny biletu aglomeracyjnego Od 1 stycznia 2021 r. w związku z przyjęciem uchwały przez Radę Miejską Wrocławia nr XXV/670/20 z dnia 23 lipca 2020 r. bilety okresowe 30-dniowe aglomeracyjne zakupione od dnia 1 stycznia 2021 r. na linie 845 i 855 i komunikacje miejską Wrocławia będą kosztować: Strefa CZ1 + Wrocław Bilet Normalny […]