Limity pasażerów od 06.06.2021

Od dnia 06.06.2021 r. (niedziela) ulegną zmianie limity osób w transporcie zbiorowym – maksymalne napełnienie pojazdów będzie wynosiło 75% miejsc w pojeździe (siedzących i stojących). Dla gminy Wrocław wygląda to następująco: Zadanie Typ taboru Ilość miejsc w pojeździe Ilość miejsc zgodnie z limitem 75% Miękinia (Leśnica) A 97 72 Miękinia (Leśnica) B 81 60 Miękinia […]