Kontakt

Dolnośląskie Linie Autobusowe Spółka z o.o.

ul. Jana Długosza 60

51-162 Wrocław

tel. +48 (71) 78 28 131

fax +48 (71) 78 28 133

e-mail: dla@dla.com.pl

NIP 899-22-60-061

Kapitał zakładowy:

250 000,00 PLN

KRS 0000027194

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy

Kontakt – Wydział Autobusowy:

Dyspozytor DLA:

tel. kom. +48 508 627 738

e-mail: dyspozytor@dla.com.pl

 

Dział skarg i zażaleń:

e-mail: reklamacje@dla.com.pl

Formularz zgłoszeniowy

 

Wynajem autokarów i autobusów:

tel. kom. +48 502 189 615

e-mail: wynajmy@dla.com.pl

Inspektor ds. transportu:

tel. kom. +48 508 627 841

e-mail: zajezdnia@dla.com.pl

 

Stacja obsługi:

tel. kom. +48 508 627 738

e-mail: mistrz@dla.com.pl

Kontakt – Wydział Kolejowy:

Wydział sprzedaży usług (marketing):

tel. +48 (71) 78 28 131 wew. 101

tel. kom. +48 500 017 968

e-mail: marketing [at] cptt.pl

 

Pełnomocnik SMS:

mail: psms@dla.com.pl

Wydział przewozów-dyspozytor:

tel. kom. +48 508 627 731

mail: dyspozytor@cptt.pl

 

Wydział taboru:

mail: wdt_techniczny@dla.com.pl

 

Rekrutacja:

rekrutacja@cptt.pl