Czernica – zmiana na linii Z1, Z2, Z3

Od 5 września 2022 r. na funkcjonującej zastępczej komunikacji autobusowej relacji Jelcz Laskowice – Czernica PKP – Siechnice, której organizatorem jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego zostaną wprowadzone zmiany w rozkładach jazdy.

W związku z tym zmianie ulegnie również rozkład jazdy autobusów wewnątrzgminnych na linii Z3 Chrząstawa Wielka-Czernica PKP, który jest skorelowany z zastępczą komunikacją autobusową od Siechnic do Wrocławia kursowanie pociągów będzie utrzymane, a pasażerowie zastępczej komunikacji autobusowej mogą przesiąść się na pociąg w Siechnicach, by kontynuować podróż do Wrocławia.

Dodatkowo rozkłady linii wewnątrzgminnych Z1, Z2 ulegną korektom. Dzięki nim możliwa będzie przesiadka pasażerów na autobusy nr 920 oraz 115.

Z rozkładami jazdy na liniach Z1, Z2 i Z3 można zapoznać się tutaj: https://www.czernica.pl/news/1602/zmiany-na-liniach-z-od-05.09.2022-r..html