CZERNICA – Zmiana ceny biletu zintegrowanego z MPK Wrocław

Informujemy o zmianie ceny biletu aglomeracyjnego

Od 1 stycznia 2021 r. w związku z przyjęciem uchwały przez Radę Miejską Wrocławia nr XXV/670/20 z dnia 23 lipca 2020 r. bilety okresowe 30-dniowe aglomeracyjne zakupione od dnia 1 stycznia 2021 r. na linie 845 i 855 i komunikacje miejską Wrocławia będą kosztować:

Strefa CZ1 + Wrocław

Bilet Normalny 146 zł

Bilet Ulgowy 73 zł

Strefa CZ1 i CZ2 + Wrocław

Bilet Normalny 166 zł

Bilet Ulgowy 83 zł

Bilety okresowe 30-dniowe aglomeracyjne zakupione przed 31 grudnia zachowują ważność do końca okresu ważności, bez konieczności dokonywania dopłat.

Opłaty za przejazd komunikacją publiczną na obszarze gminy Czernica oraz bilety jednorazowe nie ulegają zmianie.